събота, 28 май 2016 г.

„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София”АД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

1949 г. - Началото е поставено през м. март с въвеждането в експлоатация на първата топлофикационна електрическа централа в България – ТЕЦ ”София” и първата парна магистрала за промишлеността;

1952 г. - започва изграждането на топлопреносна мрежа в София;

1955 г. - изградена и въведена в експлоатация е I-ва градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”; първите абонати са 32 държавни и обществени сгради в центъра на града. Експлоатацията на новите топлофикационни съоръжения е обособена в отдел към предприятие ”Водоснабдяване”.

1957 г. - изграждането на топлопреносната мрежа продължава, броят на включените абонати расте и това налага създаването на самостоятелно топлоснабдително предприятие. С решение на Изпълнителния комитет на СГНС се създава СП ”Топлофикация”.

1958 г. - топлофикационното предприятие поддържа и експлоатира индустриалните топлопроводи и Първа градска магистрала, захранвани от ТЕЦ ”София”, и ОЦ ”Стамболийски”. И в двете централи се изгарят въглища. Топлинна енергия с топлоносител пара и гореща вода получават 12 завода и фабрики в северните промишлени райони на столицата и 211 сгради в централната градска част

1962 г. – изградена и въведена в експлоатация е II-ра градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”;

1964 г. - влизат в експлоатация ТЕЦ ”Трайчо Костов” (сега ТЕЦ ”София-Изток”) и парна магистрала към източната промишлена зона на града;

1966 г. - изградена и въведена в експлоатация е III-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”;

1967 г. - изградена и въведена в експлоатация е IV-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София” и I-ва Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”;

1969 г. - ”Топлофикация” става Общинско стопанско предприятие /ОСП /;

1972 г. - изградена и въведена в експлоатация е II-ра Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”. Започва да работи ОЦ ”Земляне” и са изградени Източна и Западна Землянски магистрали;

1975 г. - въведена в експлоатация е Северна Землянска магистрала, захранвана от ОЦ ”Земляне”;

1977 г. - започва да работи ОЦ ”Люлин” и I-ва Люлинска магистрала, както и III-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”;

1978 г. - Общинското стопанско предприятие „Топлофикация ” става Стопански енергиен комплекс /СЕК/ „София”.

1982 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на II-ра Люлинска магистрала, захранвана от ОЦ ”Люлин”;

1986 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на част от IV-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”;

1987 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на III-та и IV-та Люлински магистрали, захранвани от ОЦ ”Люлин”;

1988 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на V-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”.

1993 г. – СЕК ”София” става еднолично акционерно дружество – собственост на Столична община.

1997 г. – приет е Мастер – план за рехабилитацията на топлофикационната система, финансиран от Световната банка и изготвен от фирмата “Еконо енерджи” – консултант на СБ.

2001 г. – продажбата на топлинна енергия се осъществява чрез търговско измерване във всички абонатни станции в столицата.

2002 г. – Столичната Топлофикация става акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, като собствеността е разделена между Столична община - 58% и Министерство на икономиката и енергетиката – 42%.

2002 г. – стартира изпълнението на Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД с привлечени капитали на обща стойност 114 млн. евро, включващ подмяна на участъци от топлопреносната мрежа, компенсатори и арматури; топлинна изолация на открити топлопроводи; подмяна на абонатни станции; въвеждане на система за управление на оборотите на мрежовите помпи.

2003 г. – процесът за въвеждане на системата за дялово разпределение в сградите - етажна собственост е приключен. Открити са центрове за търговско обслужване на абонатите в Централното управление на дружеството и на територията на четирите топлорайона. В съответствие с Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД са подменени 36км. от най-амортизираните топлопроводи на столицата и над 2 000 абонатни станции.

2004 г. - подменени са още 38км. от амортизираната топлопреносна мрежа на София и над 2 500 абонатни станции.

2005 г. - със средства, отпуснати по заема за рехабилитация на „Топлофикация София”АД от Световната банка бяха подменени 333 броя компенсатори и 92 броя спирателна и регулираща арматура. Със собствени средства дружеството реконструира 2.5 км. от топлопреносната мрежа.

2006 г. - с привлечени средства са подменени 362 броя компенсатори и 165 броя спирателна и регулираща арматура и със собствени средства дружеството е реконструирало 1 км. от топлопреносната мрежа. Започва изграждането на Нова Западна Землянска топломагистрала, която ще бъде пусната през 2007г.

2007 г. - „Топлофикация София” АД отбеляза 50 годишнина.

2009 г.- Столичната Топлофикация става еднолично акционерно дружество.
Източник:http://toplo.bg/
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇
loading...

0 коментара:

Публикуване на коментар

АРХИВ 1

ВАКАНЦИИ И ЛАГЕРИ

БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ

СПОМЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НЯКОГАШНИТЕ КУРОРТИ

БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

ВИДЕОФИЛМИ ОТ НРБ

БЪЛГАРИЯ ДО 1944 ГОДИНА

БЪЛГАРИЯ ОТ 1945 ДО 1989 ГОДИНА

ОТ 1990 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ

ПОСЕТИТЕЛИ ГЛЕДАТ В МОМЕНТА

АРХИВ 2

КОНТАКТИ

spomeni_minalo@abv.bg
Телефон:+359879803930