четвъртък, 28 декември 2017 г.

Разказва Елена Качарова,създателка на огромния парк, в който са разположени десетките хотели, ресторанти, барове, съоръжения за отдих и развлечение в комплекс "Албена"

— В нашата професия паркостроителството, особено важно е по-малко да се изменя естественият, наличният релеф на терена. Да се запазват природните дадености и красоти. Идеята, която се заех да осъществя, беше да се използват максимално както неповторимите прелести на лонгозната гора, така и двете тераси на планинския скат, в чието подножие е пясъчната ивица. Трябваше да се намери и такова решение за озеленяването, което да хармонизира с оригиналната архитектура на сградите, на цялостното градоустройствено решение на „Албена“. А в същото време сроковете „напират“, екологичните условия са тежки — високо ниво на солените подпочвени води, дълбок пясъчен пласт . .. Но паркът стана неповторим...

Наистина, красавицата „Албена“ отдавна е потънала в зеленина. Край оригиналните стъпаловидни хотелски корпуси (за първи път построени у нас със сглобяеми стоманобетонни елементи) се вият живописни алеи и плочести пъстроцветни пътеки. В зигзагообразните „улички“ и дворчета на курортното градче се гушат примамливи кътчета за отмора, детски площадки, фонтани, чешми . . . Тук много е мислено и премислено за красотата, за уюта на цялото пространство — от златистата пясъчна ивица до най-отдалечения край на курорта. Мисъл, грижа и амбиция на паркостроителя Елена Качарова, превъплътени в десетки нейни анализи и чертежи, станали неразделна част от цялостния проект за „Албена“.

А работата по доизграждането на комплекса не е спряла и инженер Качарова е пак сред паркостроителите. За да види изпълнението на замисленото. И затова понякога виждат „проек-тантката от София“ и ядосана. Защото ту високите храсти не достигат („караме посадъчен материал чак от Благоевград“), ту инвеститорите пак ще избързат с „приемането“ на високото строителство, ще започнат експлоатация на нов подобект, а благоустрояването и озеленяването на терена около него ще се претупа. И, което е най-лошото, направеното няма да се стопанисва добре, посаденото ще остане без грижи. Пречи несъгласуваността, разминаването с нормативите, по които се финансират и изпълняват „високото“ строителство и благоустройствените проекти. Затова можете да видите — хубаво, ново училище или детска градина, а наоколо им — асфалт!
Елена Качарова

Взискателност към себе си и към всички, от които зависи да се строи още по-добре, по-функционално и по-красиво — такъв е един от принципите на тази жена, посветила се на професия, свързана с много любов Към хората. Защото в началото на пътя са онези първи години в Силистра (след завършването на Лесотехническия институт), където и досега зеленее преустроената по идея на младия инженер Качарова градска градина. В немалко села на окръга площадите станаха по-красиви и по-удобни след намесата й като специалист в отдел „Благоустройство“ на Окръжния народен съвет. Тя остави „за спомен“ на силистренци и първия в окръга декоративен разсадник.

Дойде времето на мащабните проекти. Наименованието на института се променя: „Типизация и индустриализация на строителството“, „Главпроект“, но инж. Е. Качарова не сменя работното си място. Зад чертожната дъска и бюрото, отрупани с каталози и проспекти, с литература по благоустройство и архитектура на паркове, градини и съоръжения за отдих, тя създава десетки проекти, които оживяват на строителните площадки. Тя помни първия от тях :детската градина в Русе. 

Покрай ненамаляващите грижи за „Албена“ времето й бе запълнено с училища из цялата страна, благоустрояването на старчески домове в Ямбол и Пазарджик. Гордее се и с неотдавна одобрената „Типова документация за благоустрояване на жилищни комплекси и детски заведения“ (всъщност това е универсално проектно решение с широко приложение!).

— Човек е истински професионалист според мен само когато е в работата си постоянен, когато й е предан ..— казва Елена
Качарова.

И това може би най-добре обяснява дълбочината, всеобхватността на нейните познания и умението й в проектантското творчество. Освен с Димитровска награда, тя е отличена два пъти с „Орден на труда“ — бронзов. Но за нея не по-малка награда е и чудесният й син, Николай, бъдещият инженер по електроника, сега във войнишка униформа. Майчиното сърце е все нещо неспокойно. Радва се, разбира се, но брои и дните .. .

— Защо да си кривя душата — невинаги ми е леко. Но знаете ли — неотдавна бях в отпуска за десетина дни и останах у дома (преобърнах го, разбира се!). По едно време си казвам: не бих могла ето така, само с това да живея! Нито ден не мога да си представя без работа в института, без хората от обек-тите, без моите паркове и градинки ... А след като стана дума за „тежкото“, нека добавя: по-леко, още по-радостно ще се работи, ако разполагаме с повече и по-разнообразен посадъчен материал. Ако не се проектира и строи „на хапки“, ако се пооправят някои и други „бъркалаци“ в проектирането и строителството ... И ако всички, които създаваме толкова хубави неща в страната ни, станем малко по-добри един към друг, не си затваряме очите пред грозното, нередното, не се примиряваме, в името на собственото си „подреждане“ . . . Ето, „Албена“ — нали с нея започнахме — централната част на парка и предвидените в нея заведения още не са започнати, а това нарушава замисъла за единство между горския масив над курортния комплекс и парковата му среда. Настоявам, предлагам, но не зависи само от мен. . .

... В старата невисока сграда на „Руски“, там, където булевардът тръгва от площад „Девети септември“, от двадесетина години работят инженери и архитекти проектанти. От залите на института излизат проект след проект, за да отидат в ръцете на строителите из цялата страна. До прозореца, който е точно срещу градинката на Националната художествена галерия, е масата на инженера паркостроител Елена Качарова. Всеки ден, когато не е на поредния си обект в „Албена“, край новото училище в Кюстендил, край болницата в Плевен или детската градина във Велико Търново, тя е приведена над нея.

Не, парк не се прави лесно! ...

Николай БУЗИН
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇

0 коментара:

Публикуване на коментар

АРХИВ 1

ВАКАНЦИИ И ЛАГЕРИ

БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ

СПОМЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НЯКОГАШНИТЕ КУРОРТИ

БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

ВИДЕОФИЛМИ ОТ НРБ

БЪЛГАРИЯ ДО 1944 ГОДИНА

БЪЛГАРИЯ ОТ 1945 ДО 1989 ГОДИНА

ОТ 1990 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ

ПОСЕТИТЕЛИ ГЛЕДАТ В МОМЕНТА

АРХИВ 2

КОНТАКТИ

spomeni_minalo@abv.bg
Телефон:+359879803930