събота, 21 октомври 2017 г.

Сред любопитната публика инж.ГанчеВ (клекналият с шапка) и инж.Узунов измерват електромагнитното поле край Видин

Дълго след като в повечето европейски страни слушането на радио е всекидневие, у нас то продължава да е лукс. До 1934 г. програми за София се излъчват само от маломощен любителски предавател на организацията „Родно радио“. Първата предавателна станция у нас е построена от мачтата и част от съоръженията на телеграфния искров предавател в царибродския квартал на столицата. По-късно се появяват станциите край Вакарел, Варна и Стара Загора.

През 1938 г., във връзка с предстоящата международна конференция за разпределение на радиовълновите диапазони в Швейцария, след редица измервания на електромагнитните полета в страната е съставена карта. Тя показва, че дадените дотогава на България три честоти за излъчване не са достатъчни, за да се обхване цялата й територия. В самата конференция през 1939 г. участвуват Григор Узунов и Иван Ганчев — едни от първите наши сънародници-радиоинженери. (След победата на социалистическата революция у нас те са сред основателите на катедра „Радиотехника“ към столичния Висш машинно-електротехнически институт.) Двамата успяват да издействуват значително по-добри условия за българското радиоразпръскване и радиоприемане. За това в немалка степен допринася и въпросната карта.

В личния фонд на доцент Иван Ганчев в Централния държавен технически архив се съхраняват и любопитни данни за някои от „игрите“ на буржоазната власт през тридесетте години около построяването на най-мощния тогавашен предавател — при Вакарел. На назначената държавна пазарителна комисия представят свои предложения редица фирми, от които впоследствие остават немската „Телефункен“, „Стандарт-Електрик-ко“ от Будапеща, и СССР. Съветският представител за преговорите инж. С. Модел е посрещнат у нас много радушно. Той изнася в софийския дом на българските инженери и архитект ти сказка за отличните резултати, постигнати с новия 500-киловатов предавател „Коминтерн“ в Москва. Към добрите технически показатели се добавя и готовност-та за отстъпка в цената. Междувременно прогерманските правителствени кръгове оказват силен натиск върху членовете на комисията за ориентирането им към „Телефункен“. Те обаче упорито отстояват правото си да се ръководят само от инженерно-икономически съображения. Кога-то вече започват да се очертават предпочитания към съветското предложение, „играта“ загрубява. Без да се съобразява с досегашните обективни протоколи, новосформираната „върховна комисия“ възлага доставката и монтажа на „Телефункен“. Последвалите измервания и проучвания на релефа определят като най-подходящо място за новия предавател Вакарелските възвишения. Мачтата на неговата антена е с височина 215 м и с тегло 130 тона. Предавателят е пуснат в действие през декември 1937 г.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇

0 коментара:

Публикуване на коментар

АРХИВ 1

ВАКАНЦИИ И ЛАГЕРИ

БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ

СПОМЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НЯКОГАШНИТЕ КУРОРТИ

БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

ВИДЕОФИЛМИ ОТ НРБ

БЪЛГАРИЯ ДО 1944 ГОДИНА

БЪЛГАРИЯ ОТ 1945 ДО 1989 ГОДИНА

ОТ 1990 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ

ПОСЕТИТЕЛИ ГЛЕДАТ В МОМЕНТА

АРХИВ 2

КОНТАКТИ

spomeni_minalo@abv.bg
Телефон:+359879803930