четвъртък, 8 март 2018 г.

Аз съм от малцината останали българи, преживели и трите режима – монархия, социализъм и демокрация. Бях вече гимназистка -1939 г., когато започна вренето и кипенето по света. Първият ми сблъсък беше с учителката по история, която ми писа оценка 3, а аз бях подготвена. На родителската среща тя обяснила на настойника ми, че съм учила от историята на Пастухов, а не на Кепов. Настойникът ми имаше книжарница, заведе ме и ми даде история на Кепов и Зоя Попова с думите: „Историчката Зоя Попова е водач на легионерите. Учи вече от тази история!“. Тогава нямах представа за политиката и нищо не разбрах, но започнах да уча от този учебник. При следващото изпитване получих шестица.

Питам се и сега ли ще оценяваме учениците по това от коя история ще учат?

Започна войната. Велико Търново беше окупиран от немски войници. Маршируваха по улиците и пееха за някаква „Ерика“. В нашата ученическа гостилница „Яваш-яваш“ започна да се храни група немски войници. На тях им сервираха бял хляб и обилна месна храна, пържоли, а за нас имаше само постни храни и типов хляб. По улиците минаваха в строй възпитаниците на Богдан Филов – бранниците, в красиви униформи, наперени и пееха: „Ще дойдат нови, щастливи дни, когато Хитлер победи. От Черно море до Охрид, от Дунав до Бялото море, на нашите деди земята България се зове“.

Стана така, че излязохме в коледна ваканция (1943-1944 г.) и не се върнахме вече в училище, защото училищата бяха заети от войници. Това време беше страшен тормоз над прогресивните курсисти, особено ако бяха уличени като нелегални ремсисти. А те почти всички бяха отлични ученици. В това време беше прострелян укриващ се в околностите на Търново ученик ремсист от Търговската гимназия. Тялото му беше изложено на кубирани камъни на Марино поле и ни водиха под строй да го гледаме.

Все по това време беше Стражишката битка. Избитите партизани и ятаци бяха прострени на площада. Пазеха ги войници. Цялото село миришеше на леш, а кучетата виеха. Все тогава избиха и ястребинчетата – деца, които никому нищо не бяха сторили.

Тия нови, платени не знам от кого историци, ще включат ли в учебниците си тези факти?

Елена ДИМИТРОВА, Горна Оряховица
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇

0 коментара:

Публикуване на коментар

АРХИВ 1

ВАКАНЦИИ И ЛАГЕРИ

БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ

СПОМЕНИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НЯКОГАШНИТЕ КУРОРТИ

БЪЛГАРСКОТО СЕЛО

ВИДЕОФИЛМИ ОТ НРБ

БЪЛГАРИЯ ДО 1944 ГОДИНА

БЪЛГАРИЯ ОТ 1945 ДО 1989 ГОДИНА

ОТ 1990 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ

ПОСЕТИТЕЛИ ГЛЕДАТ В МОМЕНТА

АРХИВ 2

КОНТАКТИ

spomeni_minalo@abv.bg
Телефон:+359879803930